เงินสมทบประกันสังคม เดือนเมษายน 2566 “ม.33-ม.39-ม.40” จ่ายเท่าไหร่

อัปเดต ประกันสังคม เดือนเมษายน 2566 ล่าสุด ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบประกันสังคมกี่บาท

เช็กเงินสมทบประกันสังคม 2566 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมงวดเดือนเมษายน 2566 เท่าไหร่ แต่ละมาตราต้องจ่ายกี่บาท

ประกันสังคมเดือนเมษายน 2566 จ่ายกี่บาท?
ผู้ประกันตนมาตรา 33
นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายฝ่ายละ 5% หากใครมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ต้องจ่ายเงินสมทบ 750 บาทต่อเดือน
เมื่อรวมเงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายทั้งหมดตลอด 12 เดือน ผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท จ่ายเงินสมทบรวมทั้งหมด 9,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39
ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 เป็นจำนวน 432 บาท
เมื่อรวมจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 นำส่งประกันสังคมตลอดปี เป็นวงเงินทั้งสิ้น 5,184 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 40
ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ในอัตรา 70 บาทต่อเดือน
ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน
ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ในอัตรา 300 บาทต่อเดือน
วิธีสมัครประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ออนไลน์
ประกันสังคม ม.39 กับวิธีสมัครหักเงินสมทบผ่านบัญชี แค่เตรียม 2 อย่างไว้ยื่นก็ไม่ขาดสิทธิแล้ว

ข่าวอื่นๆ เศรษฐกิจจีนฉลุย ภาคการผลิตเดือน ก.พ.พุ่งเหนือคาด