บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมคำถามที่สงสัย เช็กขั้นตอนยืนยันตัวตน – ยื่นอุทธรณ์

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” บัตรคนจน รวมคำตอบของทุกคำถามที่พบบ่อยไว้ที่นี่แล้ว ขั้นตอนยืนยันตัวตน – ยื่นอุทธรณ์ เช็กเลย!

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” บัตรคนจน (รอบใหม่) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ได้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้วเมื่อวานนี้ (1 มีนาคม 2566) โดยผู้ลงทะเบียนที่ “ผ่าน” เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานที่กำหนด ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป)
 • ธนาคารออมสิน / ธ.ก.ส. (วันที่ 1 มีนาคม – 27 สิงหาคม 2566)

ข่าวสังคมต่างประเทศ

กรณีเดินทางมาด้วยตนเอง

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

  กรณีมอบอำนาจ (ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้)

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการฯ)
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> น่ารัก! น้องเร Rae Lil Black อยู่ไทยได้รอยสักภาษาไทย 2 ลาย ลายล่าสุดอ่านแล้วพีค!